top of page

RUKKAJES  VOLKSLIED

(Wis: Ben je in Rotterdam geboren)

1.

De zêe ken zô onschuldig likke

Dan rust-ie liefulluk en teer

Maar ga je dur int najaar kikke

Dan gaat-ie as un lêeuw tekêer

As sêumers al die blôte griete

Zich kirrend koest’ren in zun schum

Zie je de snoeperd stil geniete

Dan istie in een goeie lum.

Ruffrin

Bijje as Rokkunees gebore

Blivvie dat hêel je leve lang

Dan weet je haast wel van tevore

Dat je zit vastgekleefd ant strang

Zonder de dŭnne kejje niet leve

Zonder de zêe rakie van slag

Je leste centje wijje geve

Aszie in Rukkajje blivve mag


2.

de dŭnne, waar de blomme bloeie

de vivver in de Rondewei

Sint Anna mit zun bonte Koeie

Stufakker mit zun tŭnderij

Ut Kwakkies – in ut Breje Water

De Liezipit in Stekelhoek

Hier wil ik wêune, nou en later

Desnoads mit stikke in muh broek

(Ruffrin)

3.

de bolle in de hoek van Helle

zô as ze daar te bloeie staan

in dan de Dŭnstraat waar Tenelle

Zôon prachtig plassie heit gedaan

Ut Windgat mit zun hoage boame

Ut Pesthŭs in de Schapekooi

De Rietdijk mit de stee van Kôme

Rukkajje, wat bin jee toch mooi

(Ruffrin)

4.

voor min part blift ut bij ut ouwe, in  wordt Rukkajje niet zô grôot

ik wouw dazze mit hŭze bouwe, maar wachtende tot na mun dôod

ik houw ut mêeste van Rukkajje, zôas ut was in ut begin

want, ik vrêes werkluk, strakkies, dajje in j’eige durp een vreemde bin.

(Ruffrin)

bottom of page